Vykupovanie papiera

Vykúpime starý papier v Bratislave

Naša firma EKOway s.r.o. pomáha chrániť prírodu - 1 tona zberového papiera zachráni 17 stromov.

Problematika ochrany životného prostredia sa v súčasnosti dostáva do popredia, pri zaraďovaní sa Slovenska do vyspelého európskeho priestoru. S tým je úzko spätá aj separácia odpadu, napr. starého papiera, ktorý v mnohých domácnostiach, ale aj podnikoch a firmách zaťažuje priestory a následne po jeho vyhodení do zmiešaného komunálneho odpadu aj životné prostredie.

Spoločnosť EKOway podniká v spomenutej oblasti, a týmto by sme sa na Vás chceli obrátiť a ponúknuť Vám pomocnú ruku.

V čom spočíva naša ponuka?

Výkup papiera priamo u zákazníka

  • Firmám a organizáciám ponúkame odkúpenie starých novín, časopisov, prospektov, letákov, či kníh (bez tvrdých obalov), ktorých by ste sa radi zbavili a to priamo s pred vašej firmy prídeme si Váš starý papier vyzdvihnúť priamo k Vám.
  • Pre občanov realizujeme ambulantný výkup papiera priamo pred Vašim domom, na základe oznamu o plánovanom ambulantnom výkupe formou letáku na Vašom vchode alebo inom výlepnom mieste
  • Škôlkam a na školám organizujeme zber papiera (výmenou za hygienické výrobky pre deti a žiakov)
  • Domovým dôverníkom, prípadne domovníkom ponúkame individuálne výkupy papiera (riešenie papierového odpadu + zdroj do fondu opráv)
  • Výmenou za váš starý papier je buď finančné vyrovnanie, alebo si môžete vybrať niektoré z ponúkaných kvalitných hygienických výrobkov (toaletný papier, hygienické vreckovky, papierové obrúsky), podľa aktuálnej ponuky

www.zberaskartacia.sk
www.ekoway.sk
www.zberovypapier.sk
www.vykuppapierabratislava.sk

EKOway:

Tel.: +421 908 579 283,
        +421 908 579 273

e-mail: ekoway@ekoway.sk
            www.ekoway.sk

EKOway s.r.o. 
Račianska 66, 831 02 Bratislava
IČO: 35 966 181 
DIČ: 2022090147

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 38430/B

Rank SKPodpor!